Ana Sayfa - Karkamış Sayfası

Kapı pervazı

Üzerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıt bulunan bazalt kapı pervazı 100 cm. yüksekliğindedir ve Kutawa dönemine aittir. Kralın, tanrıça Kubaba’yı nasıl yeniden Karkamış şehrinin koruyucu tanrıçası yaptığını anlatmaktadır.