Ana Sayfa - Karkamış Sayfası

II.Suhi Yazıtı

Uzun Duvar’dan kireçtaşı ortostat. Altı satırlık yazıt kralın askeri başarılarını anlatır ve şehrin yeniden geliştirilmesini kutlar. Ortostatın sağ ve sol taraflarında yazıtın bir kısmı eksiktir. M.Ö. 10. yy.’a tarihlenir.

4. satırın sonu:
Ben geldiğim zaman
Bu tanrılar meclisini ben kurdum,
Ve bu kudretli Tarhunza’yı ben diktim,
Ve onu yanına bu tanrıları ben diktim.
Ve kendime heykelimi[...

Yazıtın son satırda betimlenmiş olan, öldürülmüş düşman askerlerinin kesik el ve başları Asur etkisini gösterir. Kesik başların bir zafer işareti olarak sunulması ve esirlerin katli bir Asur uygulamasıdır ve daha önceki döneme ait Hitit betimlemelerinde görülmez (E. Akurgal, Hatti ve Hitit Uygarlıkları). Rölyef Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndedir.