Ana Sayfa - Karkamış Sayfası

Tanrıça Kubaba Rölyefi

M.Ö. 850-750 yıllarına tarihlenen bazalt rölyef parçası Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndedir. Hitit İmparatorluk döneminin tanrıçası Hepat, güneydoğu Anadolu’nun Geç Hitit krallıklarında Kubaba adını almıştır. Tanrıça sağ elinde bir nar, sol elinde bir demet buğday başağı tutmaktadır. Aslen Uzun Duvar’da bulunan rölyefin üst kısmı rekonstrüksyondur.

B. Bilgin, 2017