Ana Sayfa
English

Gürün Yazıtları

Granit kayalıklar üzerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıtlar Sivas ilinin Gürün ilçesinin (antik çağdaki adı Tegarama) batısında bulunan Şuğul vadisi (Tohma Su) boğazında yer alır. İlk olarak 1879 yılında Sir Charles Wilson tarafından fark edilmiştir. Birbirinden ayrı iki yazıt vardır. Daha yukarıdaki büyük olan yazıt altı satır, aşağıdaki ise dört satırdır ve aynı metnin kopyalarıdır. Her ikisi de biraz yıpranmış olsa da büyük olan daha iyi korunmuştur ve Malatya Kralı Runtiya tarafından kurulan bir yerleşkeye ait kayıttır. Runtiya kendisini Kargamış kahramanı Kuzi-Teşşub’un torunu ve PUGNUS-mili’nin oğlu olarak tanıtır. Kral Runtiya’nın ismi Kötükale yazıtından da bilinmektedir. Anıt M.Ö. 12. yüzyıla ait olmalıdır.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Yukarı Yazıt
B. Bilgin, 2011 B. Bilgin, 2011 B. Bilgin, 2011 B. Bilgin, 2011 B. Bilgin, 2011 Yukarı yazıt - J. D. Hawkins, 2000 Yukarı yazıt - J. D. Hawkins, 2000
Aşağı Yazıt
B. Bilgin, 2011 B. Bilgin, 2011 Aşağı yazıt - J. D. Hawkins, 2000 (foto: M. D. Roaf) Aşağı yazıt - J. D. Hawkins, 2000


İlgili yayınlar:
Ehringhaus, H. Das Ende, das ein Anfang war: Felsreliefs und Felsinschriften der luwischen Staaten Kleinasiens vom 12. bis 8./7. Jahrh. v. Chr., Mainz, 2014: 82–87.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 295–99 ve plts. 135–38.

Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2011.
John David Hawkins, 2000.