Ana Sayfa
English

Gürün Yazıtları

Granit kayalıklar üzerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıtlar Sivas ilinin Gürün ilçesinin (antik çağdaki adı Tegarama) batısında bulunan Şuğul vadisi (Tohma Su) boğazında yer alır. İlk olarak 1879 yılında Sir Charles Wilson tarafından fark edilmiştir. Birbirinden ayrı iki yazıt vardır. Daha yukarıdaki büyük olan yazıt altı satır, aşağıdaki ise dört satırdır ve aynı metnin kopyalarıdır. Her ikisi de biraz yıpranmış olsa da büyük olan daha iyi korunmuştur ve Malatya Kralı Runtiya tarafından kurulan bir yerleşkeye ait kayıttır. Runtiya kendisini Kargamış kahramanı Kuzi-Teshub’un torunu ve PUGNUS-mili’nin oğlu olarak tanıtır. Kral Runtiya’nın ismi Kötükale yazıtından da bilinmektedir. Anıtın tarihi Kuzi-Teshup’a dayandırılırsa M.Ö. 12. yüzyıla, yazı biçimine bakılırsa daha geç bir döneme, yani M.Ö. 11. veya 10. yüzyıla ait olmalıdır.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Yukarıdaki Yazıt
B. Bilgin, 2011 B. Bilgin, 2011 B. Bilgin, 2011 B. Bilgin, 2011 B. Bilgin, 2011 Yukarıdaki yazıt - J. D. Hawkins, 2000 Yukarıdaki yazıt - J. D. Hawkins, 2000
Aşağıdaki Yazıt
B. Bilgin, 2011 B. Bilgin, 2011 Aşağıdaki yazıt - J. D. Hawkins, 2000 (foto: M. D. Roaf) Aşağıdaki yazıt - J. D. Hawkins, 2000


İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 295–99 ve plts. 135–38.

Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2011.
John David Hawkins, 2000.