Ana Sayfa
English

Kötükale Yazıtı

Altı satırlık bu Geç-Hitit yazıtı Balaban kasabasının yaklaşık 5 km. doğusunda, Kötükale köyünün yakınlarındaki Tohma-su ırmağının kıyısındaydı. Bu yüzyılın başlarında, bulunduğu yere ulaşmak ırmaktan dolayı oldukça zordu. Yazıtın bir kopyasını almak için 1911’de Cornell Üniversitesi’nin keşif seferi ve 1929’da H. H. von der Osten’in yaptığı girişimler başarısız olumuştur. Ancak 1935 yılında Ignace Gelb 1.80 m. yüksekliğindeki yazıtın fotoğrafını çekmeyi başarmıştır. 1954 yılında H. Th. Bossert bölgeye gittiğinde ise yazıtın tümü yeni yapılan yol nedeniyle toprak altında kalmıştır. İlginçtir ki yazıt da Malatya Kralı Runtiya tarafından yaptırılan bir yolu kutlamaktadır. Gürün yazıtındaki Runtiya ile aynı kişi olması yazıtın M.Ö. 12. yüzyıla ait olduğunu gösterir. Runtiya kendisini (Karkamış kralı) Kuzi-Teššub’un torunu olarak tanıtır. Buna göre Runtiya, İspekçür yazıtıdan PUGNUS-mili'nin (Allumalli?) oğlu ve Kuzi-Teššub'un torunu olarak bilinen kral (I.) Arnuwanti’nin kardeşi olmalıdır.

Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Location of the insctiption in 1935 - J. D. Hawkins, 2000 (foto: I. Gelb) J. D. Hawkins, 2000 (foto: I. Gelb) J. D. Hawkins, 2000 (foto: I. Gelb) J. D. Hawkins, 2000 (foto: I. Gelb) J. D. Hawkins, 2000


İlgili yayınlar:
Ehringhaus, H. Das Ende, das ein Anfang war: Felsreliefs und Felsinschriften der luwischen Staaten Kleinasiens vom 12. bis 8./7. Jahrh. v. Chr., Mainz, 2014: 87–91.
Gelb, I. J. Hittite Hieroglyphic Monuments, OIP 45, Chicago, 1939. (pp.35-36 ve levha LIX-LXI)
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 299-301 ve levha 139-41.

Resim kaynakları:
Ignace J. Gelb, 1939.
J. David Hawkins, 2000.