Ana Sayfa
English

Hasanbeyli Yazıtı

Yazıtlı stel 1984 yılında Felix von Luschan tarafından Zincirli'nin 13 km doğusundaki günümüzde Osmaniye iline bağlı olan Hasanbeyli'de bulunmuştur. Stel üzerindeki orijinal yazıt Fenike dilindedir ancak Bizans döneminde arazi sınır taşı olarak yeniden kullanılmış ve üzerine kısa bir Yunanca yazıt ve haç işaretleri işlenmiştir. Orijinal yazıtın kısmen okunabilen 5 satırında "Adana kralı" "Asur Kralı" ve Karatepe yazıtından da Adana bölgesindeki Que/Hiyawa ülkesi hükumdarı olduğu bilinen "Awariku" ismi okunmaktadır. Paleografik olarak Karatepe'den biraz daha erken bir döneme, yani muhtemelen 8. yüzyıl ortalarına tarihlenebilir. Awariku isminin Çineköy ve İncirli yazıtlarında bahsi geçen "Warika" ile aynı kişi olabileceği de öne sürülmüştür. Bazalt taşa işlenmiş stel 42 cm genişliğinde, 34 cm yüksekliğinde ve 23 cm kalınlığındadır ve Berlin Vorderasiatisches Müzesi envanterindedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Hasanbeyli Yazıtı - A. Lemaire, 1983 Hasanbeyli Yazıtı - A. Lemaire, 1983

İlgili yayınlar:
Lemaire, A. "L'inscription phénicienne de Hassan-Beyli reconsidérée," Rivista di studi fenici 11: 9–19 and Plate I.

Resim kaynakları:
Andre Lemaire, 1983.